Tak nám ve škole skončila výtvarná výchova…

Má poslední výuka výtvarné výchovy. Škoda.

Bylo to kruté, když mi v kvintě, prvním ročníku gymnázia, dali na výběr. Výtvarka nebo hudebka. Jen jedno z toho. Ultimátum.

Mám rád oba předměty, ale jelikož hudebku tehdy učila prazvláštní osoba, zvolil jsem si výtvarku. Ale dnes, po dvou letech, jsou hodiny výtvarné výchovy bohužel tytam. A další nebudou. Kdyby tak zrušili matematiku…

Na poslední výtvarnické hodině nám pan profesor rozdal naše práce. Nafotil jsem si ty nejmilejší. Na památku.

Plakát divadleního představení (fixy)

img_7768.jpg

( zadní strana :-) )

 Portrét známé osobnosti (tužka)

img_7769.jpg

Schválně – kdopak to je?

 Perokresba (tuš)

img_7770.jpg

 Koláž

img_7771.jpg

A copak je toto?

 Rovnost (fixy)

img_7774.jpg

Všimněte si kníru :-D

 Jaro (tuš, vodovky)

img_7775.jpg

Obsahuje narkotické (narkotizující) barvy! :-)