Okenu jedině přes chleba!

Jaké jsou účinné látky v Okeně? A jak by se mohly projevit na zdraví člověka, který ji vypije? Proč je modrá? Je v ní modrá skalice?

A proč Okenu bezdomovci cedí přes krajíce chleba? Dochází k nějaké reakci? Nebo chléb se svými velkými oky slouží jako filtrační papír?

Složení přípravků Okena, Iron a jim podobných…

„Vodně alkoholický roztok s obsahem tenzidu, amoniaku a barviva“ si může každý přečíst na letáku.

Takže pěkně po pořádku!

Tenzidy. Vzhledem k tomu, že nelze přesně zjistit, jaké druhy povrchových látek jsou ve výrobku obsaženy – holt „obchodní tajemství“ – musím si vystačit s tím málem, co mám k dispozici. Prohledával jsem tedy bezpečnostní listy několika známých mýdel a podobných přípravků… Nuže a dozvěděl se, že neexistuje mezní toxicita pro člověka. Jen že dráždí oči a kůži a v případě požití vyvolat zvracení. Inu, ale kdo měl někdy v puse mýdlo, musí uznat, že to není nic příjemného. Kyselkavě nechutné a navíc to pění! Fuj!

S amoniakem už to tak jednoduché nebude. Jeho akutní toxicita je 350 mg/kg. Konkrétně u Iron Aktiv je uveden obsah „vodný roztok amoniaku – méně než 0,5%“. Což je u půl litrového přípravku nějakých 2,5 ml. Roztoku. Takže zase z toho vím houby.

Na nějakých stránkách veselých manželek v domácnosti jsem našel příspěvek maminy, která k čištění oken používá roztok amoniaku 1:1, že prý je nejlepší. Proč už nepíše. Ale já s touto dekontextualizovanou informací můžu pracovat, že? :)

V tomhle případě to vychází na 1,21ml, což je nějakých 0,89g při 15°C.

70 kg člověka dostane do akutního stavu dávka 24,5g 100% amoniaku.

V tomto mnou vymyšleném případě by byla potřeba 27 a půl lahve Ironu. V případě, že bych zanedbal slovíčko roztok a usmyslel se, že koncentrace je maximální, byla by to polovina lahví.

Z hlediska dlouhodobého (pro lidský organizmus) nějakých pár týdnů trvá, než se z něj N+ skupina vyplaví pomocí vylučovacího systému.

Z prezentace „Metabolizmus mozku. Likvor“ docenta Fr. Duška lze vyčíst, co přesně dělá amoniak v mozku, přeneseně v celém těle.

 • NH3 je tvořen jako odpadní produkt deaminací (Gln>Glu, Glu>2-OG atd.)
 • Metabolismus:
  • Glutamin syntetasa: NH3 + Glu > Gln
  • Gln je matabolisován v játrech a ledvinách
 • Toxicita amoniaku:
  • NH3 + 2OG + NADH <-> Glu + NAD+
  • Krebsův cyklus inhibován: 2-OG deplece
  • nadbytek Glu, excitotoxicita

 

Dalším problémem by mohlo být poleptání sliznice. Okenu tedy nedoporučuji inhalovat.

Alkohol.

Okena a Iron obsahují od 20 do 22% ethanolu. Nicméně v Ironu se nachází také butan-1-ol v koncentraci pod jedno procento. Dříve se prý v Okeně užívalo izopropylalkoholu (propan-2-ol). Ten je se svými 6000mg na kilogram živé váhy méně toxický než klasický ethanol. Prý subjektivně čistí více, dělá méně čmouhy. Ale je dražší. A proto se nejspíše už nepoužívá.

Toxicita ethanolu je 7060mg/kg orálně, 37600mg/kg inhalačně. Pro 70kg člověka je to tedy téměř 500g čistého alkoholu.

Promile alkoholu v krvi se počítá jako 1g na 1 litr krve.

Průměrný lidský organizmus obsahuje 4-6 litrů krve. Obecně však procento krve vzhledem k tělesné váze tvoří 8% u všech savců a ptáků. Budeme-li počítat s naším 70 kg mužem, vychází mi 5,6 kg. A to je krásných 8,9 promile.

Kolik Oken je nutno vypít, aby se člověk takhle zřídil? Necelých pět.

Jedna celá vypitá Okena je vskutku pěkných 1,7 promile.

Co způsobuje modrou barvu přípravku?

Jedná se o organická barviva (Takže asi nic škodlivého…). Kolují zvěsti, že je to modrá skalice, kterou Okena obsahuje(?). Když jsem nad tím přemýšlel, pentahydrát síranu měďnatého je sůl. A ta jak známo dělá fleky, které půjdou zvláště na skle vidět.

Každopádně toxicita modré skalice je 300mg/kg orálně a 2000mg/kg kožně.

Co tam dělá ten chléb?

Již na etiketě je napsáno, že Okena je roztok, nikoliv suspenze. A roztok jak známo se blbě filtruje.

Prvně doporučuji prohlédnout stránku: fantasmagorium.net

Co se stalo? Chléb chytl zelenou barvu, a Okena ztratila svůj pomněnkový odstín a proměnila se na nechutně „spermioidně“ mléčnou.

Došlo tedy k filtraci? Ne. Soudě podle bublinek okolo došlo k reakci. Organické modré barvivo se muselo navázat na nějakou složku chleba. Chléb je tvořen převážně polysacharidy.

A to je vše, co se mi podařilo vypátrat.

[EDIT] Vyzkoušeno!

Zkoušel jsem. :-) Subjektivně má chutí nejblíže k finské smíchané s glycerinem. Přecezení přes chleba eliminuje barvu, chuť nikoliv.

Zdroje:

Severochema.cz [online]. 1. 8. 2008 [cit. 2011-05-02]. Bezpečnostní list: IRON Aktiv. Dostupné z WWW: <https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer…>.

E-uklid.cz [online]. 3. 5. 2004 [cit. 2011-05-02]. Bezpečnostní list: OKENA. Dostupné z WWW: <//www.e-uklid.cz/db/files/g184_Okena.pdf>.

Nikotisk.cz [online]. 25. 7. 2005 [cit. 2011-05-02]. Bezpečnostní list: izopropylalkohol. Dostupné z WWW: <//www.nikotisk.cz/img/pdf/izopropylalkohol.pdf>.

Technicke-normy-csn.cz [online]. – [cit. 2011-05-02]. TECHNICKÉ NORMY kategorie: 68 – VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU 6811 – Mýdla, tenzidy a detergenty. Dostupné z WWW: <//www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/vyrobky-chemickeho-prumyslu-68/mydla,-tenzidy-a-detergenty-6811>.

Lf3.cuni.cz [online]. 11. 2. 2007 [cit. 2011-05-02]. Prezentace: Metabolizmus mozku. Likvor. Dostupné z WWW: <//old.lf3.cuni.cz/chemie/cesky/materialy_A/metabolismus_mozku.ppt>.

Amoniak. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-05-02]. Dostupné z WWW: <//cs.wikipedia.org/wiki/Amoniak>.

Tenzidy. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-05-02]. Dostupné z WWW: <//cs.wikipedia.org/wiki/Tenzidy>.