film Avatar a jeho myšlenka

Jsem hrdina snímku Avatar. Mám si vybrat mezi světem technologií nebo světem duchovní víry…

Nečti dál, pokud jsi neviděl film! Nepochopíš.

Volím cestu pokroku. Cestu, kde nic není stálé. Cestu, kde se můžu rozvíjet. A to i přesto, že vím, že tímto jednáním se svět řítí k záhubě. Ale uvažoval bych nad tímto, kdyby můj prapředek nechytl do ruky kámen a nevyrobil oštěp? Klín? Páku? Kolo? Kdyby naši předci nic nevytvořili?

Žiji ve světě, kde evoluci už dávno neurčuje pravidlo „zabij, nebo budeš zabit“. Nic si nenalhávám. Člověk se nestane Nadčlověkem. Evoluce se zpomalila, možná i svou úlohu dokončila. Teď je to na nás. Na vás. Na mě.

Sedím pod stromem… Dovolávám se vyšší pomoci… Přijde? Udělá to něco vyššího za mě? Stačí jen pouhopouhé věřit? Možná. A možná taky ne.